Gerekli Belgeler

Gerekli Belgeler

1-) Nüfus Cüzdanının Aslı (Kurstan fotokopisi çekilip size iade edilecek) 

2-) Öğrenim Belgesinin Fotokopisi (Öğrenim durumuzu gösterir  bir belge, geçici mezuniyet, diploma, tasdikname vs, e-devlet şifrenizle internetten alabilirsiniz) 

3-) 1 Adet vesikalık fotoğraf (biyometrik olması gerekmekte olup, ehliyetinize de bu fotoğraf basılacak) 

4-) Sağlık raporu (herhangi bir sağlık kuruluşundan, bağlı bulunduğunuz aile hekimi veya bizim yönlendireceğimiz bir poliklinikten alabilirsiniz.)

5-) Kan Grubunuzu gösterir belge (Kan grubunuzu gösterir kart veya biliyorsanız beyan kabul edilmektedir) 

6-) Adli Sicil Kaydı (e-devlet sayfasından internetten alabilirsiniz.